HR.HARUN-YAHYA.NEThttp://hr.harun-yahya.nethr.harun-yahya.net - Članci - Nedavno dodanehrCopyright (C) 1994 hr.harun-yahya.net 1HR.HARUN-YAHYA.NEThttp://hr.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666RADOSTI VJERE PREMA PSALMIMA  

·       Glasno kličite Bogu, jakosti našoj, radujte se Bogu Jakovljevu! Uzdignite pjesme, udarajte u bubanj, u slatku citaru s harfom! (Psalmi, 81:1-2)           

·       Onda ću te slaviti uz harfu zbog vjernosti tvoje, Bože moj, udarat ću ti u citaru, Sveče Izraelov! Neka pokliknu usne moje jer tebi ću pjevati - i duša moja, koju si otkupio! I jezik će moj svaki dan slaviti pravdu tvoju, kad stiže stid i sramota one, koji traže nesreću moju. (Psalmi, 71:22-24)

·       Neka klikću pobožnici u slavi, neka se vesele u ložnicama svojim! (Psalmi, 149:5)

·       Poklikni Gospodu, sva zemljo! Služite Gospodu s veseljem, pristupite pred lice Njegovo s klicanjem! Spoznajte: Gospod, on je Bog, on nas je stvorio: zato smo mi Njegovi, narod Njegov, stado na paši Njegovoj! Udite na vrata Njegova sa slavom, u dvore Njegove s hvalom; hvalite Ga, blagoslivljajte ime Njegovo! (Psalmi, 100:1-4)

·       A pravednici se vesele i raduju pred Bogom i kliču od radosti. Pjevajte Bogu, pjevajte hvalu imenu Njegovu! Poravnajte put onome, koji ide pustinjom, Gospod mu je ime - kličite mu! (Psalmi, 68:3-4)

·       Pjevajte hvalu Gospodu uz citaru, svirajte mu na harfu od deset žica! (Psalmi, 33:2)

·       Lijepo je hvaliti Gospoda, pjevati imenu tvojemu, Svevišnji, Navješćivati jutrom milost tvoju, vjernost tvoju noću Uz deset žica na harfu i uz citaru! (Psalmi, 92:1-3)

·       Hvalite ga uz glas trube! Hvalite ga uz harfu i citaru! (Psalmi, 150:3)

 http://wwwyu.com/izrada/

 Biblija online, hrvatski prijevod

[ dr Ivan Šarić, Sarajevo 1942 ]

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/156323/radosti-vjere-prema-psalmimahttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/156323/radosti-vjere-prema-psalmimaWed, 09 Jan 2013 14:17:24 +0200
NE ZABORAVLJAJTE VLASTITO PONAŠANJE KADA OPOMINJETE DRUGE  

Inteligentna i iskusna osoba, dobro upoznata s Kur'anom može prepoznati čak i manje slabosti i greške u vjerovanju drugih ljudi i posavjetovati ih.

Ovo je hvale vrijedna osobina, ali ipak ne znači da ta osoba i sama ne može zgriješiti. Naprotiv, ona mora težiti izbjegavanju tih istih grešaka, jer u suprotnom će zaslužiti Božije nezadovoljstvo, a ne nagradu za svoje savjete.

Malo je vjerojatno da će netko tko je sposoban uočiti grešku kod drugih ljudi propustiti da  to isto prepozna kod samoga sebe. Bez sumnje, takva je osoba svjesna i svojih propusta i grijeha.

Na primjer, bilo bi licemjerno da lažljivac poziva ljude na istinitost i iskrenost, ili da netko tko ne obavlja molitvu poziva druge ljude da to redovito rade. Savjetodavac koji se boji Boga će sigurno biti među prvima koji će izbjegavati da čine grijehe.

U Kur'anu je to objašnjeno na slijedeći način:

“Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?” (Sura al-Baqara; 44)

Zaključak navedenog ajeta “Zar se opametiti nećete?“ je tu da uputi ljude da čine ono što govore.

Izopačeni porivi, kao na primjer želja za kontrolom drugih, uzrokuju poštivanje i uticaj riječi utemeljenih na licemjernom ponašanju, što nije u skladu s Kur'anskim standardima.

Kada netko savjetuje samo da bi stekao status, poštovanje i divljenje, ta manipulacija problemima u vezi vjere, za vlastitu korist, će ga samo odvesti do razočarenja u Vječnosti. Kada vjernik vidi drugoga da čini grešku koju je i on sam počinio, može mu reći da i on lično radi na ispravljanju istog. Onda oni mogu jedan drugog ohrabrivati u cilju poboljšanja i, čineći to, zaslužiti Božije zadovoljstvo.

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150909/ne-zaboravljajte-vlastito-ponasanje-kadahttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150909/ne-zaboravljajte-vlastito-ponasanje-kadaTue, 25 Sep 2012 16:43:27 +0300
PONEKAD RIJEŠENJE PROBLEMA LEŽI U SAGLEDAVANJU SITUACIJE IZ DRUGAČIJE PRESPEKTIVE  

Svaka osoba ima svoje gledište o životu. Odgoj i obrazovanje koje je primao još od djetinjstva, karakteri njegovih roditelja, doživljaji koje je imao i njegova kulturološka pozadina, oblikuju njegovo gledište.  Učinak tog gledišta koje ima je tako visok u njegovoj percepciji događaja da, ponakad dvije različite osobe mogu pojmiti jedan te isti događaj na dva dijametralno suprotna načina.

Na primjer, ponekad  osoba može pomisliti da se suočava s zaista velikom nevoljom kada naiđe na prepreku koju ne može da riješi ili nešto što mu pretstavlja poteškoću. A ponekad problem koji on misli da ima uopšte ne postoji. Ili ponekad, riješenje tog navodnog problema zavisi samo od drugačijeg pristupa te osobe. Osoba može postići sposobnost da sagledava događaje značajno drugačije nego ranije, samo ako promijeni svoje gledište.

Baš ako što je pogled na ulicu osobe koja stoji na ulici u mnogome drugačiji od onoga što bi vidjela kada bi stajala na neboderu na toj istoj lokaciji; ista osoba bi imala potpuno drugačiju procjenu o istoj stvari kada bi promijenila svoju perspektivu.

Učinak različite perspektive se također može posmatrati kada se dogodi konflikt između dvije osobe; svaka od njih taj događaj doživljava drugačije. Različitost situacija u kojima se mogu nalaziti dvije stranke istog događaja, njihova opravdanja toga, stvari za koje su u pravu, stvari koje su pogrešno shvatili, njihove predrasude i očekivanja će utjecati na njihova gledišta o datom problemu. Kao rezultat svega toga proziaći će dvije različite perspektive.

Veoma je važno da osoba posmatra sve probleme uzimajući bitne činjenice u obzir. Zato što je moguće da osoba nije u mogućnosti da prevaziđe neku prepreku samo zato što ima pogrešnu perspektivu. I opet samo promjenom perspektive se može postići napredak u mnogim problemina.

To je ključna informacija koja može poslužiti kao instrument osobi pri razumljivijem i ispravnijem ponašanju, a također i u njegovom boljem razumijevanju drugih ljudi prilikom povezivanja s njima, pri spoznavanju svojih mana i iznalaženju jasnih riješenja za svoje probleme.

Na primjer, osoba koja, cjeneći druge ljude sa drugačijeg gledišta, može pogrešno protumačiti sve njihove riječi i stavove, može razumjeti smisao u djelima drugih osoba, iz čistih namjera, u potpuno suprotnom kontekstu. Osoba može izvući potpuno drugačiji zaključak iz tuđih potpuno prirodnih i običnih djela, samo zato što on zamišlja da psotoje skriveni motivi iza toga. Isto tako, ponovo pod uticajem drugačijeg gledišta, može vjerovati da je osoba do njega mnogo moralnija i bolja nego što ona to u stvari jeste, i iz razloga što uvijek sagledava ponašanje drugih osoba s pretpostavkom dobra, može propustiti da uoči skrivene metode, loše namjere ili mane koje su prikrivene.

Zbog te mogućnosti, ono što osoba treba uraditi je „oblikovati svoje gledište u skladu s Kur'anom“ i „izbjegavati dodavanje bilo kakvih pretpostavki iz svoje glave.“

Bog nam je u Kur'anu objavio sa kakvog se gledišta tko treba posmatrati, pod kakvim okolnostima, s kakvom motivacijom i u kojim slučajevima. To je precizan i čvrst standard. Na primjer, osoba treba sa vrlo pozitivnog gledišta posmatrati povjerljivog muslimana, koji je vjernik i koji živi u skladu s Kur'anskim moralom u svim svojim stavovima, i s iskrenošću, bez pravljenja bilo kakvih kompromisa oko toga, bez obzira na okolnosti. Iako takva osoba može naizgled imati pogrešne stavove ili riječi, trebalo bi u tome tražiti dobro i pouku i interpretirati ih pozitivno. Treba prostupiti ovom problemu na način da se stane na njegovu stranu, a ako je musliman imao nesuglasica s drugim muslimanom, trebalo bi da pokuša da promijeni svoje gledište i da razmisli da li možda u tome leži problem. Ovo je zbog toga što bi to trebalo biti veoma lako za dvije osobe koje u skladu s Kur'anom  pokušavaju riješiti nesporazum koji može nastati između njih. Zaključno, ako postoji problem onda je to možda u gledištima tih dvaju  osoba.

U skladu s ovim, ponekad greške koje pojedinci mogu imati u svojim gledištima na život, prema stvarima koje im se dešavaju i prema mogućim tokovima događaja, mogu uzrokovati da oni zamisle da se suočavaju s ogromnim problemom i da se osjete nepotrebno opterećenim. S obzirom da se ponašaju u skladu s nekim neukim razumom koji je daleko od Kur'ana, mogu se koncentrisati na neke pogrešne mogućnosti u vezi sa ovim nesuglasicama. Iz ovog razloga, ako se musliman suočava s problemom u svom životu, onda bi on trebao posumnjati da to potječe od njegovog manjkavog gledišta na stvari i pokušati im prići iz drugačije perspektive.

Sve dok musliman cjeni svaki događaj u skladu s moralom Kur'ana i procjenjuje sve na osnovu kriterija koje je Bog dao u Kur'anu- uz Božije olakšanje i pomoć- postići će razumjevanje koje će mu omogućiti da riješi sve što doživi- sve za što misli da pretstavlja problem.

Bog  je objavio u Kur'anskim ajetima ove činjenice:

„U ovome je doista pokuka za ljude koji se budu Bogu klanjali“  (Sura Al-Anbiya: 106)

„... To je savjet za onoga koji u Boga i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Boga boji, On će izlaz naći“ (Surat At-Talaq: 2) 

 

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150908/ponekad-rijesenje-problema-lezi-uhttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150908/ponekad-rijesenje-problema-lezi-uTue, 25 Sep 2012 16:41:26 +0300
TAJNE KOJE JE OTKRIO BEDIUZZAMAN SAID NURSI O STOLJEĆU U KOJEM ŽIVIMO  

Prije nego ga je Bog pozvao k sebi 1960. godine, Bediuzzaman Said Nursi, mudžaddid (renovator Islamskog mišlenja) 13. Stoljeća po Hidžri, proveo je svoj cijeli život pozivajući ljude da vjeruju u Boga i da žive u skladu s moralnim vrijednostima Kur'ana. Mnogo je propatio na tom putu, ali je uvijek bio zadovoljan svojim životom i suočavao se sa svim poteškoćama na koje je nailazio s velikom pokornošću, hrabrošću, vjerom i radošću. Njegova kolekcija „Risale-i Nur“, komentar Kur'ana, je puna mudrih učenja koja jasno ukazuju na njegovu ljubav prema Bogu, njegovu duboku vjeru i njegovu posvećenost religiji.

Bediuzzaman je učenjak koji je, uz to što je imao jaku vjeru, također posjedovao i tajno znanje o događajima koje mu je otkrio Svemogući Bog. Mnogi takvi događaji su se dogodili za vrijeme našeg života.

Bediuzzaman Said Nursi je opisao na koji će način  satanistički sustav povećati svoj utjecaj u 40 do 50 godina nakon njega i kako će se progoni i mučenja muslimana pojačati: “U ovo vrijeme, ljudski grijeh ne ostaje samo jedan grijeh, nego ponekad raste i množi se na stotine. (...) U OVO VRIJEME, A POSEBICE 40 DO 50 GODINA POSLIJE, zlo i izopačenost neće ostajati samo na počinitelju; PRAVA MOŽDA I NEKOLIKO MILUONA MUSLIMANA ĆE BITI KRŠENA. MNOGI ĆE SE PRIMJERI POKAZATI ZA 40 DO 50 GODINA.“ (Period pisanja “starog Saida” , Hudba iz Damaska, str. 350-1)

Baš u toj hudbi Bediuzzaman je dao važne izjave o stanju islamskog svijeta za 40 do 50 godina nakon što učitelj biva pozvan u Mislost Bogžiju 1960. godine, što ukazuje na datume:

1960 + 40 = 2000.
1960 + 50 = 2010.

Zaista, u skladu s datumima, jasno i čudesno ispripovjedanih od Bediuzzaman Said Nursi-ja utjecaj satanističkog sustava se povećao tokom 2000-tih godina. Od ranih 2000-ih islamski svijet je bio pod uticajem ozbiljnih problema kao što su sukobi, bezvlašće, teror i pogubljenja nevinih, što ukazuje na to da je Sotona na djelu. Muslimanske zemlje, a specijalno Afganistan i Irak, bile su napadnute i tiranski despoti su činili strašne okrutnosti tamo.

Njegovo predviđanje događaja iz 1971. godine

Na osnovu „abdžad proračuna“ Kur'anskih ajeta Bediuzzaman je prorekao događaje koji su se desili 1971. godine, 20 godina unaprijed, i svi su se oni obistinili kasnije.

„Abdžad proračun“ na osnovu 3. ajeta sure al-Falaq, koji glasi “ i od zla mrkle noći kada razastre tmine,“ otkriva datum u 1971. godini, a  Bediuzzaman Said Nursi o 1971. godini kaže slijedeće:

“Ako se saberu, daju 1971, i obavještavaju o nekom groznom zlu na taj datum. Ako se uzroci toga, koji danas postoje ne otklone, udarac će zasigurno biti strašan.“ (Zrake/Plodovi vjere – Jedanaesta tema - str.289)

1971. godine Turska je bila na ivici vojnog puča, izdat je proglas i ovi su događaji imali ogroman utjecaj na društvenu i političku historiju države. Pratio ih je period bezvlašća, straha i terora. Bediuzzaman Said Nursi napisao je svoje „Zrake rasprava“ izmedju 1936. i 1949. godine. Znači, učitelj je prorekao društvene događaje koji su se dešavali 1971. godine, odnosno oko 30 godina unaprijed, i sve što je rekao se ostvarilo.

Njegovo proricanje formiranja Europske unije i radosna vijest o prevladavanju islamskih moralnih vrijednosti koje će uslijediti

U svom djelu “Munazarat,” (Rasprave) napisanim 1911. godine, Bediuzzaman  je prorekao osnivanje Europske unije, čiji su temelji postavljeni tek 46 godina kasnije:

“U to vrijeme stari Said je rekao: ‘OSMANSKA VLADA JE TRUDNA EUROPOM. ONA će IZRODITI NEŠTO KAO EUROPU. A Europa je trudna islamom; i donijet će na svijet islamsku državu.  On je ovo rekao šejhu Bahidu. On je kasnije lično rekao: „Ja to potvrđujem.“ (Munazarat, str. 147)

Proričući Europsku uniju, Bediuzzaman je također prorekao prevlast islamskih moralnih vrijednosti pred kraj svijeta:
„EUROPA JE TRUDNA ISLAMOM; I DONIJET ĆE NA SVIJET ISLAMSKU DRŽAVU.“ (Munazarat, p. 147)

On je znao da će komunizam pasti

Još jedno Bediuzzamanovo predkazanje tiče se pada komunizma i SSSR-a, skoro 80 godina nakon njegova života. Said Nursi je prorekao ovaj događaj, toliko unaprijed da to tada niko nije mogao zamisliti, obraćajući se jednom ruskom vojniku:

“Tri će se svjetla upaliti jedno iza drugog u islamskom svijetu Azije. Tri sjenke s tvoje strane na svako od njih bit će bačene. TRI DESPOTSKE ZAVJESE ĆE PASTI I SNIZATI SE, I JA ĆU DOĆI I IZGRADITI SVOJU ŠKOLU OVDJE.“

Ruski vojnik je rekao:
„Zapanjen sam tvojim optimizmom“
Bediuzzaman je odgovorio:
„A ja sam zapanjen tvojim razmišljanjem. Da li zaista misliš da je ova zima vječna? Svaka zima ima proljeće, i svaka noć ima zoru.“ („Nepoznati aspekti Bediuzzamana Saida Nursija“, str. 144, Nesil Yayınevi)

Bediuzzaman je znao unaprijed datum svoje smrti, kao i to da će njegov grob biti skriven
 
U svojoj poemi „Eddai“ („Onaj koji preklinje“) napisanoj 1920. godine Bediuzzaman Said Nursi je napisao detaljan datum svoje smrti i kako će njegov grob biti srušen ubrzo nakon toga. Abdžad vrijednost naziva poeme, „Eddai“, je 86, toliko godina je imao kada je umro.

“Moj uništeni grob u kome se nakupilo 79 mrtvih Saida sa svojim grijesima i tugama.“

Termin “sedamdeset devet mrtvih“ odnosi se na hidžretsku godinu 1379. Učitelj je umro te godine.
“Osamdeseti je spomenik nad grobom;“

 Kako je opisano ovim riječima, učiteljev grob je uništen ubrzo nakon njegove smrti, 1380. hidžretske godine i njegovi su ostaci premješteni na drugo mjesto.

Učitelj je „Eddai“ napisao nekad između 1918. i 1920. godine. Dakle, Božijom voljom i milošću, on je saznao vrijeme svoje smrti 40 godina unaprijed.

Pri tome, na stranici 186 njegove knjige „ Barla Postskriptum“, u pismu njegovu učeniku Hafi Aliju stoji: „... sluga Kur'ana 14. stoljeća služio je Kur'anu neposredno i bez izuzetka od devete do šezdesete godine...“ Učitelju je bilo 60 godina kada je pismo napisano. A iznad riječi „šezdeset“ učitelj je napisao riječi „osamdeset šest“ svojim rukopisom. Time je predvidio, 26 godina unaprijed, da će živjeti i služiti Kur'anu do OSAMDESET ŠESTE GODINE.

Nagovještaji Bediuzzamana Saida Nursija
o 1980-im i 1990-tim godinama
 
U svojoj slavnoj hudbi u Umadžadskoj džamiji u Damasku 1911. godine Bediuzzaman je obavjestio o važnim datumima za pojavljivanje Hazreti Mahdija (as) i razdoblju kada će on biti aktivan:

[13]71, SUNCE ĆE IZAĆI (al-Fajr as-Sadiq) ILI ĆE POČETI DA IZLAZI. ČAK I AKO JE OVO SAMO POČETNA CRVEN NA HORIZONTU (al-Fajr al-Kazib), ZA 30 ILI 40 GODINA AL-FAJR AS-SADIQ ĆE SE POJAVITI. (Hudba iz Damaska, str. 23)

Said Nursi je naglasio vrijeme u periodu od 30 do 40 godina nakon 1371. godine po Hidžri

1371 + 30 = 1401 = 1980, vrijeme dolaska Hazrati Mahdija (as)
1371 + 40 = 1411 = 1990

Trideset godina nakon 1371. hidžretske godine, što je jednako 1400. godini po Hidžri, ili  1980. po gregorijanskom kalendaru, je datum koji je dao Poslanik (savs) za dolazak Hazreti Mahdija (as). 1990-te su godine kada je Hazreti Mahdi aktivan.
 

Bediuzzamanove napomene o 2001. godini

U slijedećim dijelovima Hudbe iz Damaska Bediuzzaman govori o 2000-tima, periodu od 50 godina ili polovini stoljeća, nakon hidžretske 1371. godine.

“... On je poslan na osam frontova osmorice neprijatelja. Počeo je da ih odbija, AKO BOG DA, ON ĆE IH SMRVITI ZA POLA STOLJEĆA.“ (Hudba iz Damaska, str. 25)

Hidžretska 1371 + 50 = Hidžretska 1421, ili 2001 po gregorijanskom kalendaru.
2000-te su veoma važno vrijeme, kada će Hazreti Mahdi (as) intelektualno utišati ateistički ideološki sustav na temelju naučno pribavljenih sredstava, filozofije i civilizacije.

Bediuzzaman Said Nursi opisao je internet godinama unaprijed

Svojim riječima, napisanim 1929. godine, Bediuzzaman Said Nursi govori o internetu koji se počeo koristiti 1980-ih godina.
… u vrlo kratkom vremenskom razdoblju TO se širi; bezbroj različitih razmjena, centara, svakovrsnih prijemnika i odašiljača, telefona, telegrafa i radija u svijetu tako da bi svaki od njih mogao izvesti te bezbrojne radnje istovremeno... (Riječi/Trinaesta Riječ – Druga stanica - str.174

U ovom odlomku Bediuzzaman govori o naprednoj tehnici koja će obavljati sve funkcije tehnološke opreme kakva je wireless, telegraf i radio. Jasno je da se u ovom odlomku Bediuzzaman osvrće na internet koji se počeo koristiti tek 50 godina nakon njegova života.

Bediuzzaman je prorekao dolazak Hazreti Mahdija (as) 1400-ih po Hidžri, stoljeće nakon njegova života

U svim njegovim izjavama koje su iznesene u različitim periodima, Bediuzzaman govori o 1400-tim  hidžretskim godinama kao o vremenu dolaska Hazreti Mahdija (as). U drugom pasusu Bediuzzaman  kaže da će se Hazreti Mahdi (as) pojaviti 1400 godina nakon perioda blagoslova:

“[ONI] PRETPOSTAVLJAJU ČINJENICU KOJA ĆE SE DOGODITI U BUDUĆNOSTI, ZA NEKIH TISUĆU I ČETIRISTO GODINA, DA JE BLIZU NJIHOVA STOLJEĆA …” (Riječi, Dvadeset četvrta riječ: Treća zraka, Osmi princip, str. 318)

Kao što Bediuzzaman  kaže, „1400 godina nakon vremena Ashaba“ jednako je početku hidžretskih 1400-tih ili 1979.-1980. godini po gregorijanskom kalendaru.

U svojoj hudbi, kad je govorio pred 10,000 ljudi u Abadžadskoj džamiji u Damasku 1327.  godine,  Bediuzzaman  je govorio o budućnosti islamskog svijeta nakon hidžretske 1371. godine. Spomenuo je vrijeme borbe očekivanog Mahdija dajući različite datume o vremenu pred kraj svijeta.

Bediuzzaman daje slijedeće datume o početku rada Hazreti Mahdija (as) i njegovoj intelektualnoj pobjedi nad ateističkim razmišljanjima:

„Istina u hudbi iz Damaska o pogledu na islamski svijet nakon 1371... možda ne sada ali 30-40 godina kasnije,  kako bi potpuno objedinio znanost i znanje koje mu je potrebno kroz umjetnost, znanost i vještine, dobrobiti civilizacije i one tri sile, i da bi prevazišao devet prepreka, On je poslao naklonost ka istraživanju istine, umjerenosti i ljubavi ljudskih bića na frontovima tih devet neprijatelja. Božijom voljom, on će ih poraziti nakon pola stoljeća. (Hudba iz Damaska, str. 25)

U ovom obraćanju u Damasku on upućuje na događaje koji će se desiti nakon 1371. hidžretske godine i kaže da će Hazreti Mahdi (as) započeti svoj rad 30-40 godina nakon 1371. godine. Ovaj se datum izjednačava sa 1401.-1411. po Hidžri, ili  1980.-1990. godinom po gregorijanskom kalendaru.

U drugom dijelu istog obraćanja Bediuzzaman  kaze da će Hazreti Mahdi (as) intelektualno ušutkati ateistički ideološki sustav koristeći se sredstvima koje je obezbjedila znanost, znanje i civilizacija. On daje datum za tu intelektualnu superiornost u riječima: „pola stoljeća nakon 1371. godine.“ To znači 1421. hidžretske godine ili 2001. godine po gregorijanskom kalendaru.

Još jedna izjava Bediuzzamana u pogledu vremena pred kraj svijeta kaže:
[13]71, SUNCE JE POČELO DA IZLAZI (al-Fajr as-Sadiq) ILI ĆE POCETI DA IZLAZI. ČAK IAKO JE OVO SAMO POČETNA CRVEN NA HORIZONTU (al-Fajr al-Kazib), ZA 30-40 GODINA AL-FAJR AS-SADIQ ĆE SE POJAVITI. (Hudba iz Damaska, str. 23)

Godine kada će se prava zora (al-Fajr as-Sadiq) pojaviti, prema Bediuzzamanu su:

1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991

Prema ovoj analizi Bediuzzamana, ateizam i materijalistička filozofija, ideje koje pretstavljaju laž nasuprot istine, će početi da se raspadaju u periodu 1981. do 1991. godine i bit će potpuno ušutkane i ideološki raspršene 2001. godine (samo Bog zna istinu).
Još jedan pasus Bediuzzamana Saida Nursija o dolasku Hazreti Mahdija (as) glasi:

„Postoje takve intelektualne tendencije da, čak iako ta osoba KOJA JE ISTINSKI  OČEKIVANA I DOĆI ĆE ZA STOINU GODINA, dođe u to vrijeme... (Kastamonu Postskript, str. 57)

Bediuzzaman Said Nursi govori o Hazreti Mahdiju (as) riječima „ osoba koja je istinski očekivana i doći će za stotinu godina“ i naglašava da se on još nije pojavio u njegovo vrijeme. Pri tome, on kaže da je to onaj koga čekaju muslimani i da će doći sto godina nakon njegovog života. Bediuzzaman je živo 1300-ih po Hidžri. Dakle, stoljeće/stotinu godina nakon nega, 1400-ih po Hidžri, je doba kada će se Hazreti Mahdi (as) pojaviti.

Sve ove informacije pokazuju da je Bediuzzaman bio veliki učenjak i blagoslovljeni pojedinac/evlija. Bog ga je nadahnuo da predvidi mnoge stvari koje se dešavaju u naše vrijeme. I kao što kaže u svojim djelima, Božijim dopuštenjem, Hazreti Mahdi (as) će se pojaviti u ovom stoljeću, „proljeće islama ili Islamska unija će nastati i moralne vrijednosti islama će prevladati na svijetu.

Bediuzzaman Said Nursi pridobio je ljubav tisuća muslimana svojim izuzetnim vrlinama i iskrenim zalaganjem. Svi koji su ga poznavali bili su zadivljeni njegovom iskrenošću i prijateljstvom koje se oslikavalo u toploti vjerskih moralnih vrijednosti, i gajili su veliku i iskrenu ljubav prema njemu u svojim srcima. Iako je prošlo mnogo godina od njegova odlaska, još ga se sjećaju s ljubavlju oni koji su ga poznavali ili oni koji ga nikad nisu upoznali ali su pročitali bar jedno njegovo djelo.

Značajan doprinos „Risale–i Nur-a“ islamskom svijetu


Bediuzzaman Said Nursi godinama je propovjedao postojanje Boga i moralne vrijednosti Kur'ana s velikom upornošću. Njegove pismene i usmene propovjedi su bile uzrok da se mnogi, nekada nezainteresirani ljudi predaju Bogu, da steknu dublju vjeru i da odluče da žive na način  kojim će On biti zadovoljan. Nastavio je sa svojom svetom dužnošću čak i nakon svoje smrti preko „Risale-i Nur-a,“ a taj rad traje i danas. Bediuzzaman je skupljao bit Kur'ana u svojoj duši, imao je senzibilitet da sazna istinu i sve sitne detalje događaja, raspravljao je o svemu o čemu je saznavao unutar sebe ali je i ono za što je mislio da će ljudima trebati, najmudrijim i najiskrenijim jezikom pretakao u svoje knjige. Prema tome, svaki red „Risale-i Nur-a“ se odražava jako daleko. U ovim djelima ljudi moraju uočiti mudrost i izvući lekcije iz njih. Zaista, svako ko ih čita otvorenog srca lako će uočiti rješenja za bilo kakve pogrešne ideje koje mu se mogu javiti i upoznati se sa stvarima koje su mu nepoznate kroz ova djela. Po Bediuzzamanovim ličnim riječima “Risale-i Nur na brzinu liječi ljude koji su duhovno ranjeni i u potrazi za istinom.”

Gdin. Adnan Oktar prenosi: “Bediuzzaman je predvidio događaje iz 1971. godine,  20 godina unaprijed”

ADNAN OKTAR: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Utječem se Bogu od prokletog Sotone. U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. „Reci: „Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!“ (Sura al-Falaq) „Kul e’uzu bi rabbil felek. Min šerri ma halek. Ve min šerri gasikin iza vekab. Ve min šerri–n–neffasati fil ‘ukad. Ve min šerri hasidin iza hased.“

Pogledajte, ovdje Bediuzzaman kaže; “Da, bez podvojavanja, 'zlo'  (šerri) čini 500, i 'od' (min) je 90.  Brojni ajeti govore o budućnosti, kao što tvrde i imam Ali (neka mu se Bog smiluje) i Ghawth al-A'zam (k.s.) koji su aludirali na oba naša stoljeća i ta vremena u njihovim predviđanjima budućnosti, vidjeli su oba ta stoljeća i prorekli potpuno isto. Ako 'gasikin' čini 1161 a 'iza vekab' čini 810, riječi „gaskin iza vekab“ ne ukazuju na ta vremena nego na značajna materijalna i nematerijalna zla tih vremena. Ako ih se sabere čine 1971 i otkrivaju informacije o nečemu veoma zlom u to vrijeme. Ako se ne ispravi ono što je danas zasađeno, udarci će sigurno biti strašni.“ Bediuzzaman to kaže za “komunističku anarhiju koja je počela 1971. godine”

Utječem se Bogu od prokletog Sotone. U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. “... onima koji ne vjeruju – zaštitnik je Sotona.” (Sura al-Baqara, 257) “Waallatheena kafaroo,” on ovdje govori o riječima Svemogućeg Boga. Bediuzzaman kaže da je abadžad proračun riječi „sotona “ (“na arapskom “šejtan”), što znači lažni intelektualni koncept, daje datum 1417. hidžretske godine ili 1997. godine po gregorijanskom kalendaru. On kaže da će u  to vrijeme lažni ateistički sustav, u satanskoj službi, postati ekstremniji i nasilniji širom svijeta. Bediuzzaman također govori i o događajima u Turskoj u tom vremenu. Dogodio se puč 28. februara 1997. godine, kao što znate. Bediuzzaman se u svojim obraćanjima također osvrće i na to. Muslimani su bili u veoma teškom stanju u to vrijeme. Činjena im je teška nepravda. On se i na to osvrće. (25. september 2011. A9 TV)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150907/tajne-koje-je-otkrio-bediuzzamanhttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150907/tajne-koje-je-otkrio-bediuzzamanTue, 25 Sep 2012 16:38:02 +0300
PREPUŠTANJE SUDBINI  

Veoma važna tajna leži u iskušavanju koje se dešava na ovom svijetu. Vjernici koji poznaju ovu tajnu suočavaju se sa svime što ih zadesi sa ogromnim strpljenjem, radošću i entuzijazmom. Činjenica „sudbine“ je u srži ove tajne. Musliman zna da je Bog stvorio sve stvari u okviru sudbine i da ono što ga zadesi dešava se samo zato što On tako želi. Bog je onaj koji stvara ljudske živote, sve do najsitnijih detalja. Sura Al-An'am opisuje kako se sve, bilo veliko ili malo, što se dešava na Zemlji, dešava zato što Bog tako želi::

“U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi.” (Sura al-An’am 59)

Ljudska bića su subjekti koji žive ograničeni vremenom i pogledom na događaja samo iz perspektive sadašnjosti. A s obzirom da ljudi ne poznaju budućnost oni ne mogu uvijek imati u vidu dugoročnu mudrost, ljepotu i dobrobit koja leži u događajima. Bog, međutim, Koji je neograničen vremenom i njegov je Stvoritelj, vidi i zna živote svih subjekata „neovisno o vremenu“. To su činjenice sudbine s kojima se suočavamo do ovog momenta. Sudbina je Božije sagledavanje svih događaja, prošlih i budućih, kao jdnog jedinog momenta. Drugim riječima, to su događaji čiji je ishod nama nejasan ili potpuna „misterija“. Ali Bog poznaje sve ono što mi ne možemo spoznati. (Za detalje pogledajte  Bezvremenost i realnost sudbine  Haruna Yahye)

Dakle, iskušavanje ljudskih bića je takvo da su mu početak i kraj predodređeni. Prošlost, budućnost i sadašnjost su jedno te isto iz aspekta Boga; svi su oni već gotovi i završeni. Mi o njima možemo saznati samo proživljavajući ih, kada za to dođe vrijeme.

Ovakva „spoznaja sudbine“ je velika mudrost koja nije podarena nevjernicima. Posredstvom ove spoznaje muslimanima je omogućeno da iskažu divljenja vrijednu snagu kada se suočavaju s poteškoćama i iskušenjima u životu na ovom svijetu. Kao što je i objavljeno u ajetu: „ Nikakva nevolja se bez Božije volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Boga vjeruje uputiti – Bog sve dobro zna…” (Sura at-Taghabun, 11) vjernici doživljavaju olakšanje i utjehu u svemu što ih zadesi jer im je suđeno da tako postupe.

Kao divan blagoslov Bog je stvorio iskušenje vjernika veoma lakim. Ali ovo olakšanje se ondosi samo na iskrene vjernike koji se prepuštaju sudbini. Musliman koji se iskreno prepusti Bogu pratit  će konstantnu promjenu dešavanja kao promjenu slika pred sobom, s uzbuđenjem i zahvalnošću.

 

Netko tko udobno sjedi na kauču i gleda film također gleda sudbinu koja mu je dodjeljena s povjerenjem i radošću. Svi prizori te sudbine, koji su nekada ekstremno aktivni, nekada zastrašujući, nekada se oslanjaju na fizička čula a nekada su veoma mirni, sadrže radost i uzbuđenje vjere. Zastrašujući prizori su specijalno pripremljeni. Isplanirani su do najsitnijih detalja. Ali u konačnici, sve se to dešava uz Božije znanje i kontrolu.

Musliman koji je svjestan činjenice da je sve predodređeno i koji poznaje tajnu iskušavanja, posmatra sve poteškoće, čak i glad ili siromaštvo, kao pozitivne stvari i sa zadovoljstvom ih prihvata. Zato što je svjestan da moralne vrijednosti koje iskazuje kada je suočen sa iskušenjima imaju veliku vrijednost u Božijim očima. Ovo zadovoljstvo svojstveno je samo vjernicima. Muslimani nikada ne pate od osjećanja kao što su briga, stres, bol, panika ili jad. Zato što muslimani znaju da će Bog ne kraju sve te doživljaje koji im se doimaju zlim ili  nepoželjnim pretvoriti u dobro. U jednom ajetu, Bog kaže vjernicima da „ Bog neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (Sura an-Nisa, 141)

Ipak, postoji nešto što se ne smije pogrešno razumijeti; vjernici se mogu suočiti sa raznim nevoljama i poteškoćama na ovome svijetu, mogu izgubiti svoja ovosvjetska bogatstva, oslabiti fizički, pasti ili se povrijediti, umrijeti ili biti ubijeni. Međutim, ništa od toga nisu „zla“ za muslimana. Bog testira svoje robove ovim sredstvima i nagrađuje ih za snagu koju iskazuju mnogostruko na ovom i na slijedećem svijetu. Kao rezultat iskušavanja na ovom svijetu, msulimani su u konačnici nagrađeni vječnim životom na Nebu.

Svjesni ove važne istine, muslimani se raduju kada su suočeni s poteškoćama. Ova radost koju osjećaju vjernici je posebno stanje koje neutralizira zamke koje su postavili nevjernici i uskraćuje njihov uspjeh. Kada nevjernici vide radost i entuzijazam u prilikama kada misle da su uspjeli stvoriti poteškoće vjernicima, shvate da im nikada ne mogu nauditi. Riječi muslimana u vremenima nevolja također otkrivaju nevjernicima njihovu snagu i pžrtvovanost. Riječi vjernika suočenih sa poteškoćama su opisane u slijedećim ajetima u Kur'anu:

“Zašto da se ne uzdamo u Boga kad nas je On putevima kojima idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali – a oni koji se uzdaju, neka se samo u Boga uzdaju!" Nevjernici su govorili poslanicima svojim: "Ili ćete vjerē našē biti ili ćemo vas, doista, iz zemlje naše protjerati!" A poslanicima je Gospodar njihov objavljivao: "Mi ćemo nevjernike, sigurno, uništiti i poslije njih vas na Zemlji nastaniti. Biće to za one koji će se polaganja računa preda Mnom bojati i koji će od prijetnje Moje strahovati." (Sura Ibrahim,12-14)

“Reci: "Dogodiće nam se samo ono što nam Bog odredi, On je Gospodar naš." I neka se vjernici samo u Boga pouzdaju!” (Sura at-Tawba,51)

Nema sumnje da su sve ove stvari rezultat njihove pokore sudbini koju je stvorio Bog. Nitko tko se pouzda u Boga neće više nikada patiti od straha ili uznemirenosti.

“Oni koji govore: "Naš Gospodar je Bog!" – i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!” (Sura al-Ahqaf,13)

“A nije tako! Onoga tko se bude Bogu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.” (Sura Al-Baqara,112)

Da, Božiji prijatelji neće znati za strah niti tugu:

“I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Božiji štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Boga bojali, za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu – Božije riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.” (Sura Yunus,62-64)

U drugim ajetima Bog objavljuje da se Njegovi robovi, koji u Njega vjeruju i Njemu se predaju, drže veze koja se nikada neće prekinuti:

“Onaj tko se sasvim preda Bogu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Bogu se na koncu sve vraća.” (Sura Luqman, 22)

“U vjeru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj tko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Boga – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Bog sve čuje i zna.” (Sura Al-Baqara, 256)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150906/prepustanje-sudbini-http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150906/prepustanje-sudbini-Tue, 25 Sep 2012 16:34:19 +0300
SAGLEDAVATI DOGAĐAJE IZ PERSPEKTIVE BUDUĆNOSTI  

Vjernikova svijest da ga se konstantno iskušava vodi ga da sagledava događaje iz perspektive budućnosti. Ali šta „sagledavanje događaja iz perspektive budućnosti“ zapravo znači?

Bez obzira koliko su teške nedaće i velike nevolje na koje osoba nailazi, to je stanje sigurno privremeno. Netko može biti lažno optužen za zločin i izložen nepravdi, na primjer. Ipak, definitivno će doći vrijeme kada će istina izaći na vidjelo. Čak i ako se nečije patnje ne okončaju na ovome svijetu, oni koji su odgovorni za te nepravde će dobiti zasluženu kaznu na Sudnjem danu. Na isti način, osoba koja je doživjela nepravdu može se nadati izvanrednoj nagradi za svoje strpljenje toga dana. Vrijeme jako brzo prolazi i, kao i sve ostalo, takva situacija će se završiti za tren oka. Uz to, Kur'an otkriva da poteškoće dolaze s olakšanjem za muslimane:

"Pa uistinu, uz teškoću je olakšanje. Uistinu, uz teškoću je olakšanje." (Sura Al-Inshirah, 5-6)

Vjernik ima pouzdanja u beskonačnu pravednost našeg Gospodara, očekuje olakšanje koje će uslijediti nakon poteškoće i nikada ne očajava, bez obzira na situaciju s kojom je suočen. On shvata da će se poteškoće kroz koje prolazi opet pojaviti pred njim u vidu užitaka, na ovome i na slijedećem svijetu.

Musliman zna da je sudbina ono s čim je suočen. Divan aspekt ove tajne je to što on posmatra sve imajući povjerenja u Boga, pokorno i predano.

Ne smijemo zaboravljati da je ovakvo stanje uma jedino svojstveno ljudima koji istinski vjeruju u Boga, i takvo je da ga mogu iskusiti u potpunosti samo oni koji se potpuno predaju sudbini.  Ljudi koji se oglušuju o vjeru, s druge strane, padaju u očaj, strah i konstantno su pod stresom zato što ne uspjevaju da se predaju sudbini i umišljaju da za njih ne postoji nikakav izlaz. Pošto ništa ne očekuju niti se nečemu nadaju u vječnosti, oni su uvijek uznemireni i zabrinuti. Stanje uma takvih ljudi opisano je na slijedeći način u  jednom ajetu:

“Onome koga Bog želi uputiti – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti – On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Bog one koji ne vjeruju bez podrške ostavi.” (Sura al-An‘am, 125)

Ovakvo problematično stanje uma opisano u ajetu je kao rana koju osoba sama sebi nanese i proizilazi iz neuspjeha ovakvih osoba da se prepuste sudbini koju je stvorio Bog. Činjenica da Bog, Svemogući i Sveznajući, usmjerava sudbinu osobe i upravlja svim stvarima je veliki blagoslov za vjernika. Međutim, ljudi čija je vjera slaba ili koji uopšte ne vjeruju nisu u stanju da razumiju vrijednost tog blagoslova. Samim time nisu u stanju ni da se prepuste sudbini i muči ih svaki trenutak njihovih života. Ovakvo stanje je u stvari duhovna naknada za nedostatak povjerenja u Boga, izrečena u životu na ovom svijetu. Ovi ljudi čine štetu samo sebi.

“Bog zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.” (Sura Yunus, 44)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150905/sagledavati-dogadjaje-iz-perspektive-buducnostihttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150905/sagledavati-dogadjaje-iz-perspektive-buducnostiTue, 25 Sep 2012 16:32:52 +0300
ŽIVJETI SOPSTVENU SUDBINU PREDSTAVLJA IZVOR MIRA I UTJEHE ZA VJERNIKE  

Način na koji se muslimani sučeljavaju sa različitim poteškoćama i  nevoljama u svom svakodnevnom životu  predstavlja, kako test, tako i simbol radosti također, zbog poređenja tih nedaća sa životom kojem se nadjaju u vječnosti. Raduje ih uspoređivanje nevolja sa olakšanjem, udobnošću i blagostanjem. To je blagoslov od Samilosnog, koji uvećava poštovanje i ljubav prema takvim ljudima na ovom svijetu, te ih čini uzorinima i daje im mogućnost pozitivnog uticaja na druge, a tu se kriju mnoge prednosti i ljepote.

Postoji mogućnost da osoba ponekad zaboravi ili da zamisli da je trivijalni privid materije izvan dometa sudbine, Božije samilosti i znanja, što pretstavlja bolest uzrokovanu nagovaranjem sotone. Vjernik se mora pobrinuti da se izliječi od toga i mora izbjegavati upadanje u kandže ovakve strašne bolesti.

Na primjer, postoji mudrosti i dobrobit u svakom događaju, kao što je propuštanje emisije koju je osoba zaista željela gledati ili u zaboravljanju da naruči nešto što je željela jesti. Nekim ljudima je ovo potpuno jasno, dok drugi to ne mogu uopšte pojmiti ili to čine tek u vrlo maloj mjeri. Možda je ta osoba propustila emisiju ali je dobila vrijeme za mudro i korisno razmišlajnje. To razmišljanje može rezultirati jačanjem njene životne mudrosti. Umjesto toga, osoba može izgovarati Božija imena u toku tog vremena i time zaslužiti više dobra nego da je gledala televiziju.

Kada netko  zaboravi kupiti nešto što je htio jesti, to može značiti da je izbjegao mogućnost da se od toga razboli. Netko  sa visokim krvnim tlakom ko zaboravi kupiti neku vrstu sira, na primjer, će otkriti da će se njegov krvni tlak normalizirati zbog toga što nije jeo sir. On profitira od pokoravanja i zadobiva Božije zadovoljstvo. Pri tome, ispravno prepuštanje sudbini vjerniku donosi mir i ljubav. A ako je još sir koji je htio kupiti bio pokvaren, onda dodatno izbjegava i trovanje.

Postoji bezbroj sličnih primjera u svakodnevnom životu ljudi. Stoga je jako važno potpuno ovo shvatiti i ne zaboravljati na to niti jednoga trenutka. Sve što zadesi jednu osobu, bilo veliko ili malo, dio je sudbine. Vjernik se uvijek mora čuvati sotonina nagovara da reaguje u smislu: „Nema ovo veze sa sudbinom“. Potpuno shvatiti ovo i nikada to ne gubiti iz vida, tražiti dobrotu i mudrost u svim događajima i promatrati sve što se dešava kao dio Božijeg čudotvornog plana, veliki je blagoslov na ovom svijetu a i u vječnosti. Vjernika ova istina vodi do otkrivanja smisla postojanja, slobode izbora, smiraja i utjehe.

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150904/zivjeti-sopstvenu-sudbinu-predstavlja-izvorhttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150904/zivjeti-sopstvenu-sudbinu-predstavlja-izvorTue, 25 Sep 2012 16:31:16 +0300
PRIJE NEGO ŠTO ZAŽALITE  

Ponekad se osoba na ovom svijetu susretne sa nekoliko fizičkih i duhovnih poteškoća i nevolja. Među takvima su i osjećanja toliko jaka da se ne mogu uporediti ni sa fizičkom boli. Taj osjećaj koji izaziva tako jaku uznemirenost u ljudskoj duši je osjećaj zvani „žaljenje“.

Postoje dvije potpuno različite vrste žaljenja. Žaljenje kakvo osjećaju vjernici i žaljenje s kojim se suočavaju nevjernici.

Vjernici su ljudi koji potpuno vjeruju u činjenicu da se sve dešava Božijom voljom, i da šta god da ih zadesi, zadesi ih jer Bog tako želi. Ovo predstavlja njihovu najvažniju razlikovnu osobinu: da imaju beskrajno povjerenje u Boga, u svakom trenutku, u dobrim vremenima, u nevoljama ili kada naprave neku grešku. U slučaju da pogriješi, vjernik se odmah iskreno pokaje i nada se Božijem oprostu. Kao rezultat toga on ne pati od ojađenosti niti vječnog osjećaja žaljenja. Žaljenje koje osjećaju vjernici motivira ih na pokajanje, pročišćavanje samoga sebe i spriječava ih da ponavljaju iste greške. Ono im pomaže da isprave svoje postupke i spriječava ih da upadnu u očaj i pesimistično raspoloženje. Šta više, ovo žaljenje ne umanjuje njihov entuzijazam, posvećenost ni vjerski zanos, niti ih vuče u ponor straha i depresije. 

Žaljenje koje osjećaju nevjernici s druge strane, veoma je strašno i neprestano, jer oni nemaju povjerenja u Boga kada se suočavaju s poteškoćama ili kada počine preijestup. Kroz svoje živote oni se često služe frazama kao što su: „Želio bih da to nisam napravio...“, „Želio bih da to nikada nisam rekao..." i tako dalje.

Još važnije, oni su podložni još većem žaljenu kada nastupi Vječnost. Oni koji su svoje živote na ovom svijetu proveli odvojeni od vjere žalit će za svakim momentom svojih života. Bili su ranije upozoreni i pozivani na pravi put. Imali su dovoljno vremena da razmisle i prihvate ispravan put. Ipak, nisu poslušali upozorenja, ignorišući Vječnost kao da nikada neće umrijeti. Potom, u Vječnosti, oni neće dobiti mogućnost da se vrate na ovaj svijet i da isprave svoje pogreške. U Kur'anu, njihovi izrazi žaljenja su prikazani na slijedeći način:

Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!" (Sura an-Naba': 40)

A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: "Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!" (Sura al-An'am: 27)

Oni će reći:

I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima pakla bili!" (Sura al-Mulk: 10)

Sjetite se da toga dana ničije žaljenje ga neće spasiti Božijeg gnjeva. Jedini način da se to žaljenje izbjegne jeste pokoravanje Bogu, dok još ima vremena, i ispunjavanje Božijih zapovjedi.

Odazovite se Gospodaru svome prije nego što dođe Dan koji Bog neće zaustaviti. Toga Dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati. (Sura ash-Shura: 47)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150903/prije-nego-sto-zazalitehttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150903/prije-nego-sto-zazaliteTue, 25 Sep 2012 16:18:00 +0300
SVI VJERNICI ŽIVE NADAJUĆI SE I STRAHUJUĆI  

„Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.“  (Sura as-Sajda, 16)

„i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali – a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran“  (Sura al-Ma’arij, 27-28)

„Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Božija je doista blizu onih koji dobra djela čine.“ (Sura al-A'raf: 55-56)

"Požuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega – strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o Času oživljenja raspravljaju!“   (Sura ash-Shura, 18) 

„I Zakariju/Zekerijjau se – kada zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!" – odazvasmo i, izliječivši mu ženu, Ivana/Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.“  (Sura al-Anbiya', 89-90)

„Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji“ (Sura Ta Ha: 2-3)

„Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!“   (Surah Ya Sin, 11)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150902/svi-vjernici-zive-nadajuci-sehttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150902/svi-vjernici-zive-nadajuci-seTue, 25 Sep 2012 16:15:50 +0300
SVRHA PROVOKACIJE FILMOM “O NAŠEM POSLANIKU (SAVS)” JE DA RAZJEDINI VJERNIKE  

Film američke produkcije, bogohulnog sadržaja protiv islama i našeg poslanika (savs)-sigurno su islam i naš poslanik (savs) iznad toga-odmah je zavladao svjetskim poretkom. Neki su ljudi odmah upali u zamku i počeli organizirati proteste, napadati ambasade i čak ubijati ljude. Optužili su vlade, države, nacije, rase i religije samo zbog običnog filma koji je zasnovan na poremećenostima jedne sasvim obične osobe. Tisak je predstavio svoje vlastito viđenje “agresivnog imidža muslimana koji pali zastave i bavi se fanatizmom.” Iznimna propaganda “Krvavog islama” je započeta. Danima već anti-islamisti širom svijeta šire taj propagandni material prema svojim nahođenjima i u skladu sa vlastitim interesima.

Za kratko vrijeme provokacija je ispunila svoj cilj: rezultiralo je time da je jedan sasvim običan producent jednog ispodprosječnog filma, potpuno lišenog činjenica i zasnovanog na izvrtanju istine, postao svjetski poznat. Ovaj film koji se sastoji od izmišljenih priča, na koje se inače niko ne bi obazirao, također je postao vrlo dobro poznat.  Oni koji pokušavaju islam prikazati kao krvavu i vulgarnu religiju, ostvarili su svoje skrivene namjere i on koji govore “Bog je Jedan” su okrenuti jedni protiv  drugih.

Ono što je zapanjujuće je da su, na riječ jedne nepristojene, anti-islamski nastrojene osobe, muslimani odmah povjerovali da se u ovom filmu zaista radi o našem poslaniku. Ovoj neshvatljivoj  izjavi  jedne drske osobe iz nekog razloga je pridana velika važnost. Muslimani su prihvatili ovu izjavu samo zato što je on tako rekao, ne shvativši činjenicu da su tako postali instrument kojim se širi ova provokacija. Nisu shvatili da su upali u zamku. Nisu bili u stanju razumijeti da je cilj ove jadne, prosječne osobe bio da postane poznata, i da uz to stvori jaz među religijama. Činjenica je, međutim, da vjernici  moraju razmišljati u skladu sa Kur’anom i shvatiti da su postali instrumentom koji omogućava jednoj sasvim običnoj osobi da ostvari svoj cilj. Morali su razumijeti da će tako jedom anonimusu postati instrument putem kojeg će se predstaviti kao veoma važan pojedinac.

 

Uvreda se odnosi na onoga koji vrijeđa.

 

Producent ovog filma je sebe prikazao ovim filmom, i samim time uvrijedio samog sebe. Postoji vrlo poznata izreka: uvreda se uvijek odnosi na onoga koji vrijeđa. Dakle, producent ovog filma je napravio film o samom sebi. U svom filmu on prikazuje svoje lične karakterne nedostatke, svoje poremećene ideje i vrijeđa jedino sam sebe. Veoma je šokantno da muslimani jednu takvu osobu, koja je u stanju da samu sebe izvrijeđa, shvate toliko ozbiljno.

 

A zašto su muslimani tako lako isprovocirani?

 

Postoje dva razloga za to. Prvi je neukost  i neinformiranost. Drugi je fanatizam, odnosno netrpeljivost.  Činjenica je, međutim, da je i sama netrpeljivost također neznanje, jer danas mnogi ljudi smatraju da je netrpeljivost koju osjećaju islam. Misle da biti musliman podrazumijeva osjećaj bijesa i prolijevanje krvi. Zbog toga shvate nekog drskog ozbiljno, napadaju ambsade, ubijaju ljude, proklinju države i nacije, spaljuju zastave i konstantno spominju krv i bijes;

Ovakvi su muslimani potpuno nesvjesni da oni zapravo čine grijeh. Ogromnu većinu ovih ljudi od Kur’ana udaljava netrpeljivost. Činjenica je davje prema Kur’anu ubistvo nevine osobe, proglašavanje religija, nacija i rasa neprijateljima, stvaranje straha i mržnje među ljudima, nedozvoljneo. Ovako, baš ti ljudi čine grijehe. Ostajući pod utjecajem prljavih doktrina licemjernih ljudi, oni smatraju da je izmišljnena religija koju su oni stvorili ona ispravna.

Ono što je bitno kod religioznosti koju osoba doživljava kada živi u skladu sa Kur’anom jeste eliminacija čak i mrvica bijesa i tretiranje pripadnika bilo koje religije, jezika, rase ili nacije s ljubavlju. Iz tog razloga je ovim ljudima hitno potrebno objasniti bit i duh Kur’ana. Cilj sotone je da stvori jaz među vjernicima. Muslimani ne smiju dozvoliti da se to dogodi. Sotona uvijek pokušava oslabiti vjernike, a to čini tako što iznalazi razloge za nered koji će ih udaljiti jedne od drugih. Sotona je uvijek iskorištavao zajedništvo nevjernika i nekih muslimana koji imaju zle namjere protiv sljedbenika knjige (kršćana i jevreja) protiv onih koji su opisani kao iskreni u Kur’anu i takvim provokacijama uspijevao udaljiti vjernike tri religije jedne od drugih.  To čini iz razloga što zna da će ujedinjenje onih koji govore “Bog je Jedan” i njihova međusobna ljubav dovesti do iznimne i nepobjedive moći u svijetu.

Dakle, pravi musliman mora razmišljati na način propisan u Kur’anu i u skladu sa predajama poslanika Muhammeda (savs) i biti svjestan ove lukave spletke koju smišlja sotona. Mi, kao muslimani, moramo ispunjavati  zahtjeve koje pred nas postavlja naša vjera islam, a to su ljubav, ljepota, mir, saosjećanje, demokratija i samopožrtvovanje.

 

 

-          moramo prilaziti muslimanima, kršćanima, jevrejima i svim ljudskim bićima s ljubavlju, bez obzira na njihovu religiju i rasu.

-          moramo eliminirati licemjerne koncepte razmišljanja i one provokatore koji djeluju protivno islamu, te s tim ciljem prihvatiti sve muslimane, kršćane, jevreje i sve one koji stanu na stranu ljubavi i prijateljstva;

-     moramo imati na umu da svi konflikti na svijetu potječu od nefunkcionalnosti vjernika. O tome Kur’an kaže slijedeće: “Oni koji ne vjeruju su prijatelji i zaštitnici jedni drugima. Ne postupite li i vi tako, nastaće smutnja na Zemlji i nered veliki.”  (Sura al-Anfal, 73)

Niko neće moći reći “Napravio sam anti-islamski film” niti “Nacrtao sam karikaturu protiv islama” kada:

-          Vjernici budu ujedinjeni u borbi protiv provokatora

-          Kada dobri ljudi prhivate jedni druge s ljubavlju i saosjećanjem,

-          Kada se oni koji govore “Bog je Jedan” ujedine i stvore jaku uniju

 

Ti će ljudi jednostavno izgubiti mogućnost da se bave takvim  zlim djelima, suočeni s moćnom unijom vjernika i predstavnika ljubavi. Strah koji izazivaju će se odraziti samo na njih same.

Najveća osveta provokatorima je ujedinjavanje vjernika svih religija širom svijeta zbog stvaranja okruženja ljubavi i mira. Uspostavljanje takve jedne unije je najhitniji zadatak koji je postavljen nama muslimanima, jer to je ono što nam Bog naređuje u Kur’anu. 

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150833/svrha-provokacije-filmom-“o-nasemhttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150833/svrha-provokacije-filmom-“o-nasemMon, 24 Sep 2012 14:00:11 +0300
DEMONI (AR. DŽINI) SU STVORENI OD VATRE  

Džini (ar. džini) su jedna vrsta Božijih stvorenja. Kao i anđeli (ar. meleki), i džini se razlikuju od ljudi po izgledu. U Kur’anu nam je rečeno da je čovjek stvoren od gline, dok su džini stvoreni od vatre:

Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džine od vatre užarene. (Sura al-Hijr, 26-27)

On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio a džina od plamene vatre. (Sura ar-Rahman, 14-15)

UKur’anu Bog također otkriva i svrhu stvaranja ljudi i džina:

Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. (Sura adh-Dhariyat, 56)

Jasno je da, iako su ljudi i džini veoma različita bića, oba su stvorena da bi obožavala samo Boga živeći u skladu sa vrijednostima koje je On odredio. Bog je u mnogim ajetima otkrio da i meleki i džini imaju karakteristike koje ih razlikuju od ljudi. Na primjer, obje vrste mogu prenositi materiju:

"O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?" "Ja ću ti ga donijeti" – reče Ifrit, jedan od džina – "prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan." (Sura an-Naml, 38-39)

Kur’an također otkriva da su i džini  i meleki, stvoreni prije čovjeka. Kada je Stvorio poslanika Adema (savs) tj. Adama, Bog je naredio melekima i džinima da mu se poklone. Nakon toga Otkriva da je šejtan tj. sotona jedan od džina.  

A kad smo rekli melekima: "Poklonite se Ademu!" – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima! (Sura al-Kahf, 50)

Stvaranje je lako za Boga, Koji stvara iz ničega i bez prethodnog uzorka. Baš kao što je stvorio meleke i džine u različitoj formi, od ničega, tako je također stvorio i ljude kao posebna bića, bez potrebe za evolucijom.Isto se odnosi i na druga živa bića, kao što su životinje i biljke. Bog je stvorio sve ovo spontano i bez evoluiranja- drugačije rečeno, bez pretvaranja jedne vrste u drugu. Svaka od vrsta je proizvod savršenog sustava kojim se pokazuje Božija moć i vlast koju posjeduje

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150832/demoni-(ar-dzini)-su-stvorenihttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150832/demoni-(ar-dzini)-su-stvoreniMon, 24 Sep 2012 13:58:36 +0300
NE POSTOJI STVARANJE KROZ EVOLUCIJU NI U RAJU NI U PAKLU  

Svemogući Bog nam je otkrio da će ljude nakon njihove smrti ponovo stvoriti, u drugačijoj formi i na drugačiji način, prikladan njihovu životu u vječnosti. Jednako onako kako je Stvorio ljude na ovome svijetu, bez evolucije, tako će biti i oživljeni u jednom momentu da bi živjeli u vječnosti, Njegovom naredbom “Budi!” Isto kao ni ljude, Naš Svemogući Gospod nije stvorio kroz evoluciju ni ostala bića u raju i paklu. Čuvari i demoni u paklu, te anđeli u raju o kojima govore Sveti reci, sve ih je Stvorio Naš Svemogući Gospod bez utjecaja prirodnih sila. Neki od Kur’anskih redaka koji se odnose na oživljenje ljudskih bića nakon njihove  smrti i na ljude u vječnosti, glase ovako:

“O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć Našu! A u maternice smještamo što hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, zato što Bog postoji, i što je On Sposoban mrtve oživjeti, i što On sve može, i što će Čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Bog one u grobovima oživjeti.” (Sura Al-Hajj, 5-7)

“Stvaranjem novim Mi ćemo anđele stvoriti.” (Sura al-Waqi'a, 35)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150697/ne-postoji-stvaranje-kroz-evolucijuhttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150697/ne-postoji-stvaranje-kroz-evolucijuFri, 21 Sep 2012 16:29:39 +0300
KOLIKI MOGU BITI LEBDEĆI OBJEKTI U SVEMIRU?  

Hajde da odgovorimo započinjući putovanje od Mjeseca: nebeskog tijela koje se može smatrati prilično velikim:

Mjesec...

Merkur...

Mars...

Venera...

Zemlja... Tu mi živimo

Neptun…

Saturn…

Jupiter…

Sunce... Naša zvijezda

Sirius A

Poluks... Narandžasti div

Arktur... Crveni div

Aldebaran… Crveni div

Rigel... Plavi superdiv

Pištolj zvijezda… Plavi hiperdiv

Antares A... Crveni superdiv

Mu Cefej (Mu Cefei) Crveni hiperdiv

VY Veliki Pas (Canis Majoris).. Crveni hiperdiv: poznat i kao najveća zvijezda

Prečnik Zemlje je 12,756 km. Ova zvijezda ima prečnik od 1,975,000,000 km.

Da li možete zamisliti ovu veličinu u svojoj glavi?

Zamislite avion koji ide 900 km na sat i leti oko ove zvijezde. Samo jedan krug ovakvog aviona oko ove zvijezde bi trajao tačno 1,100 godina. Veličina te zvijezde na slici koja pokazuje našu galaksiju je proporcionalna veličini tačke na papiru. A naša galaksija ... bila bi prikazana samo kao tačka u prostranstvu univerzuma.

"Stvaranje nebesa i Zemlje je, sigurno, veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna." (Sura Al-Ghafir, 57)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150696/koliki-mogu-biti-lebdeci-objektihttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150696/koliki-mogu-biti-lebdeci-objektiFri, 21 Sep 2012 16:28:42 +0300
BESMISLICA ZVANA EVOLUCIJA, LIŠENA SVAKE ZNANSTVENE POTVRDE, JOŠ UVIJEK SE NAMEĆE U ŠKOLAMA MNOGIH DRŽAVA U SVIJETU  

Darvinizam danas zauzima neizostavno mjesto u planovima i programima škola i univerziteta u skoro svakoj državi svijeta. Znanstvene činjenice se ignriraju, pa čak i iskrivljuju i zlouporabljavaju, s ciljem da budu iskorištene u prilog evolucije, ove zastarjele teorije koja se još propagira jedino iz ideologijskih razloga.

OBAVEZNO JE NAUČITI DARVINISTIČKE BAJKE, DOK SE PODUČAVANJE ZNANSTVENIM ČINJENICAMA ZABRANJUJE!

Činjenica je da teorija evolucije nije u mogućnosti da objasni nastanak prve žive ćelije, niti čak jednog jedinog proteina. Od 350 milijuna fosila otkrivenih do danas nije pronađen niti jedan fosil prijelaznih vrsta koji bi dokazao da su vrste nastale jedna od druge. Ako se mitovi evolucije podučavaju u školama, onda se moraju podučavati I ove znanstvene činjenice. Djeca i mladi moraju biti upoznati s činjenicama otkrivenim u 21. stoljeću, a ne paganskim učenjima koja su preostala još od sumerskih vremena.

Ipak, darvinistička diktatura to nikako ne dozvoljava. Evoluciji se podučava obavezno, kao dijelu plana i programa, u udžbenicima skoro svake države svijeta. Besmislice poput mita o tome kako su žirafe dobile duži vrat zato što su se protezale da dohvate lišće sa viših grana, farsa industrijskog melanizma i moljaca, laži da su ljudi i majmuni potomci istog pretka i lažirani crteži primitivnih ljudi u spiljama još uvijek se predaju mladim ljudima u Europi kao da su znanstvene činjenice. Štaviše, ne samo u europskim zemljama, već i mladi ljudi u turskim državama i Iranu se također obrazuju ovim mitovima evolucije.

Lažirani crteži embriona Ernesta Hackela, laž o postojanju znanstveno-fantastičnog bića polu-ptice i polu-reptila, te bajka o evoluciji konja su stvari kojima se podučava kao da su znanstvena istina. Ali mladi ljudi nemaju prava da traže bilo kakve znanstvene dokaze ovih besmislica! Nemaju prava da izlože činjenice koje je otkrila znanost! Nemaju prava na ispitna pitanja odgovoriti onim odgovorima koje je znanost priskrbila! Ni jedan student biologije koji kaže "… evolucija ne postoji" neće moći završiti taj fakultet! Ljudi sa akademskim zvanjima na polju biologije, antropologije ili paleontologije ni u jednoj zemlji svijeta nemaju mogućnosti reći. "…evolucija ne postoji" i nakon toga biti unaprijeđeni! Iako su skoro svi u svim državama svijeta svjesni da je evolucija zastarjeli mit i neznanstvena ideologija, svi studenti, profesori, akademici i političari su "prisiljeni da priznaju evoluciju." Ljudi koji to odbiju obnavljaju školsku godinu, bivaju lišeni prava da se obrazuju ili gube svoj posao, a protiv njih se pokreće medijska hajka.

Ukratko, ni studenti tj. učenici, ni profesori, odnosno učitelji i nastavnici, nemaju pravo da ispituju evoluciju. Iako je pobijena razvojem znanosti više puta iznova, ova se teorija idalje prikazuje kao apsolutna istina. Zanimljivo je da, uprkos ovoj situaciji, neki su ljudi ipak govore: "Da li darvinizam zaista postoji?" Da, darvinizam je srušen znanstveno ali se još uvijek čine napori da se održi ideologijski. Štaviše, to se čini kroz diktatorska, nasilna i fašistička pravila.

Ali sada živimo u stoljeću kada će tomu doći kraj. Sunce je sada izašlo i istinska prosvjetljenost čovječanstva je počela. Čak iako darvinisti pokušavaju da drže zatvorene zastore govoreći: "Nema Sunca!" ljudi su sada uvidjeli svjetlost istine. Ovo je stoljeće istine, a ne mitova. Znanost će prevladati restriktivno i represivno darvinističko razmišljanje i istina će pobijediti.

Reci: "Istina je došla i laž je nestala. Laž je oduvijek predodređena da nestane." (Sura al-Isra’, 81)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150494/besmislica-zvana-evolucija-lisena-svakehttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/150494/besmislica-zvana-evolucija-lisena-svakeMon, 17 Sep 2012 11:53:34 +0300
STVARNI IZVOR DEMOKRACIJE I SLOBODE IZRAŽAVANJA JE ISLAM  

Bez obzira kakvog su mentaliteta, religije ili nacionalnosti, svi ljudi našeg doba imaju jedan zajednički zahtjev, a to je sloboda. Ljudi ostaju zdravi sve dok se osjećaju slobodnim u tjelesnom i mentalnom smislu, dok se slobodno izražavaju i dok žive onako kako žele. Osoba stavljena pod presiju u bilo kojoj sferi njezina života počinje ubrzano da gubi spokojstvo, radost i stvaralačke sposobnosti. Kada se prisjetimo hladnog, tužnog izraza lica i tupoće u pogledima većine ljudi iz Sovjetske Rusije i Kine u skorijoj povjesti, još jednom ćemo shvatiti koliko je važno u životima ljudi da su u mogućnosti da razmišljaju slobodno i da slobodno žive svoje živote.


        Sloboda, koja čini bitan dio ljudskog života i podiže životni standard, blagoslov je od Boga za ljudska bića. Neki ljudi, koji ne poznaju moral religije, a posebno islama ili pribavljaju informacije iz neistinitih izvora i primjera, mogu imati nekoliko predrasuda i pogrešnih ubjeđenja o ovoj temi. U potpunom nedostatku istinitosti, ovi ljudi pretpostavljaju da je će islam suziti njihov životni prostor i slobodu, kontrolirati njihove misli i ograničiti umjetnosti i znanost. Činjenica je međutim da je islam religija koja obezbjeđuje sve vrste intelektualnih sloboda kao i slobodu vjeroispovjesti i izražavanja, kaja štiti sva ljudska prava i, što je najvažnije, predstavalja istinsku slobodu ljudima.

Dakle, slijedeće bi trebalo biti jasno: Bog želi obezbjediti olakšanje, udobnost, sreću i radost ljudima. Bog ne čini nepravdu ljudima. Vjerovanje, koje je Božija zapovjed, također ukazuje ljudima kraticu do najmirnijeg, blaženog, najsigurnijeg, najkvalitetnijeg i najugodnijeg života. U pogledu vjeroispovijesti nema prisile. Osoba vjeruje u Boga i živi u skladu s religojom, uviđajući postojanje Boga i Njegovo Jedinstvo putem svoje svijesti. Religija je prihvatanje srcem. Ako je osoba prisiljena živjeti religioznim životom, onda ta osoba nije posvećena i ona jednostavno postaje licemjer. Kao što smo i upozoreni u Kur'anu, licemjer je netko tko zaslužuje Božiju kaznu i čije je mjesto na dnu Pakla. Nadalje, licemjeri ne samo da sami sebi nanose štetu svojom neiskrenom i prevrtljivom naravi, već također predstavljaju prijetnju cijelom društvu kao cjelini. 

Stvarati takvu opasnosti vlastitim rukama, stvarati licemjere i licemjeran sistem je nešto što musliman ni pod kakvim okolnostima ne bi smio željeti. Svaki musliman, kako i zahtjeva Kur'anski moral, je odgovoran za ukazivanje na pravi put ljudima, pozivanje na dobro i suzbijanje zla. Ali ovo nikada ne podrazumijeva tjeranje drugih da misle, žive, ponašaju se i oblače isto kao i on. Musliman ukazuje na istinu i drugima ostavlja pravo ličnog izbora. Ovo je zapovjed o kojoj nas Bog obavještava u Kur'anu. 

Uz sve ovo, musliman želi da se sve vrste mišljenja i uvjerenja slobodno mogu izraziti u društvu. On poštuje stavove, gledišta i živote drugih. On želi da se iskažu i oni sistemi koji nisu u skladu s religijskim moralom ili su čak nevjernički, kao što su ateističke ideologije i shvatanja, kako bi on mogao dati svoj odgovor na to u znanstvenom i ideologijskom smislu. Zabranjivanje stavova i ideologija i njihova presija nije olakšanje za muslimana. Naprotiv, to je stanje koje će učiniti predstavljanje religije komplikovanijim i znanstvenu borbu težom. U okružanju gdje se svi mogu slobodno izraziti, religija se lakše razvija i postaje jača. 

Nadalje, musliman zna da svaki čovjek živi svoju sudbinu koju mu je namijenio Bog. On je svjestan da je ateist upravo ateist zato što ga je Bog takvog stvorio. Ili, on zna da nevjernik ne vjeruje u Boga jer mu je to preodređeno od Boga. U skladu s tim, on zaista vjeruje da pripadnik druge religije pripada tamo jer Bog tako želi. On pristupa tim ljudima sa saosjećanjem, razumijevanjem i privrženošću. On želi da oni slobodno izražavaju svoje stavove, baš kako je i on sam u mogućnosti da čini isto. On želi da oni žive kako hoće i da nemaju poteškoća, baš kao što je i on sam slobodan da ispunjava svoje akte vjerovanja. Sigurno ovo ne znači da bi trebao odobravati nemoral ili okrutnost i jednostavno ih zanemarivati. Ipak, on se protiv toga neće boriti ugnjetavajući drugu stranu, stvarajući im pritisak, spriječavajući ih da govore, pišu i izraze svoje mišljenje slobodno. Naprotiv, on nastavlja svoju borbu strpljivo, lijepim riječima, skromnošću, privrženošću i poštovanjem. Kao što je ranije rečeno, musliman nije odgovoran za rukovođenje svim ljudima nego samo za ukazivanje tim ljudima na ispravan put. Bog je Taj koji vodi osobu. Musliman samo poziva na pravi put ali nikako sredstvima prisile. 

Kao što i vidimo, u biti islama postoji intelektualna sloboda, sloboda vjeroispovjesti i izražavanja. Neki ljudi pretpostavljaju da je demokracija došla na svijet sa starim Grcima. Međutim, Bog je taj koji podučava ljude demokraciji. Od vremena Adama/poslanika Adema (as) svi su poslanici bili pravi predstavnici intelektualne slobode i poštivanja drugačijih stavova. Bit svih primarnih koncepata – slobode ili pravde, jeste ne stvarati nikome pritisak, tretirati sviju kao građane prve klase, poštivati i vjerovati ljudima, ne suditi nikome na osnovu njegovih stavova - koji su u vezi sa demkracijom, prisutni u religijskom moralu. Kroz povjest, ljudi su naučili te koncepte ispravno vjerujući,a  na njih ih je upućivao Bog, a bili su i svjedoci u najljepšim primjerima u toku vremena kada su ljudi živjeli u skladu sa ispravnim religijama. Kada pogledamo vremena kada su ljudi bili ugnjetavani zbog svog mišljenja i drugačije ideologije, pripadnici nekoliko religija su ponižavani, dok su umjetnost, znanost i arhitektura odumirale. Ljudi su izgubili radosti života i skoro se pretvorili u robote. Spaljivanje knjiga, ubistva, masakri, genocidi, sve je to postalo rašireno, i uviđamo sada nepravilnosti nevjerničkih, ateističkih ideologija, te onih koji interpretiraju religiju radikalno udaljavajući ju od njene istinske biti. 

Dokazi koji upućuju da, jednom kada se živi po pravilima vjere koja je predstavljena u Božijim zapovjedima, istinska pravda, demokracija, poštovanje i ljubav za kojima ljudi žude, mogu se iskusiti, na što upućuju i divne, dobre vijesti našeg poslanika (savs):

Vrlo brzo, demokracija, bratstvo, ljubav, prijateljstvo i mir će, Božijom voljom, neprikosnovoeno dominirati svijetom i ljudi će iskusiti radost, sreću i obilje vjere najviše što budu mogli.

Kao što se jasno vidi u ajetima, hadisima poslanika (savs) i riječima velikih islamskih učenjaka, vrijeme u kojem živimo je vrijeme pred kraj svijeta. Teška i problematična vremena kraja svijeta će okončati u ovom stoljeću, za što će kao instrumenti poslužiti Isus/poslanik Isa (as) i hazreti Mahdi (as), i svijet će kročiti u potpuno novu, svijetlu sferu.

Predstavljanje Jednoće i Jedinstva Boga na najljepši i najmudriji način, i predstavljanje islama ljudima na način kako je opisano u Kur'anu predstavlja vrlo bitan temelj za svijetle dane koji će doći u skoroj budućnosti. Mi želimo da Bog također uspostavi ovakvo činjenje kao instrument za dostizanje ljepota o kojima je riječ. Želimo da dan kada budemo vidjeli „ljude kako u redovima ulaze u vjeru u Jedinog Boga“ dođe što prije.

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146470/stvarni-izvor-demokracije-i-slobodehttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146470/stvarni-izvor-demokracije-i-slobodeThu, 09 Aug 2012 10:14:40 +0300
SVI VJERNICI ŽIVE NADAJUĆI SE I STRAHUJUĆI „Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.“ 

(Sura as-Sajda, 16)

„i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali – a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran“  

(Sura al-Ma’arij, 27-28)

„Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Božija je doista blizu onih koji dobra djela čine.“

(Sura al-A'raf: 55-56)

"Požuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega – strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o Času oživljenja raspravljaju!“   

(Sura ash-Shura, 18) 

„I Zakariju/Zekerijjau se – kada zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!" – odazvasmo i, izliječivši mu ženu, Ivana/Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.“ 

(Sura al-Anbiya', 89-90)

„Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji“

(Sura Ta Ha: 2-3)

„Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!“   

(Surah Ya Sin, 11)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146469/svi-vjernici-zive-nadajuci-sehttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146469/svi-vjernici-zive-nadajuci-seThu, 09 Aug 2012 10:09:20 +0300
NEMA SPOMENA EVOLUCIJE U KUR'ANU  

„Što vam je, zašto se Božije sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?!“ (Sura  Nuh, 13-14)

 

„Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?“ (Sura  al-Insan, 1)

„Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;“  (Sura  al-Insan, 2)

„I reče mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: "Zar ne vjeruješ u Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim čovjekom učinio?“   (Sura  al-Kahf, 37)

„O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno;“  (Sura  al-Haj, 5)

„On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete – a neki od vas umiru prije – i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti.“ (Sura  Ghafir, 67)

„od kapi sjemena kad se izbaci;“  (Sura  al-Najm, 46)

„i kad je anđelima/melekima Gospodar tvoj rekao: "Stvoriću čovjeka od ilovače,“ (Sura  al-Sad, 71)

„A kada Gospodar tvoj reče anđelima/melekima: "Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!" – oni rekoše: "Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo." On reče: "Ja znam ono što vi ne znate." (Sura  al-Baqara, 30)

„On vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio – i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Bog, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?“   (Sura  az-Zumar, 6)

„Reci: "On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"  (Sura  al-Mulk, 23)

„i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?“(Sura Nuh, 16)

“Bog vam je Zemlju učinio ravnom, „  (Sura  Nuh, 19)

„"Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka" – reče Mojsije.“ (Sura  ash-Shu‘ara’, 26)

„drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!“ (Sura  ad-Dukhan, 8)

„Vi niste bili prisutni kada je Jakovu/Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: "Kome ćete se, poslije mene, klanjati?" – "Klanjaćemo se" – odgovorili su – "Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Abrahama/Ibrahima i Jišmaela/Ismaila i Isaka/Ishaka, Bogu jednome, i mi se Njemu pokoravamo!"  (Sura  al-Baqara, 133)

„Bog vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.“  (Sura  an-Nuh, 17-18)

„Gospodar tvoj stvara šta hoće, i On odabira. Oni nemaju pravo birati. Hvaljen neka je Bog i vrlo visoko iznad onih koje s Njim izjednačuju!“ (Sura  Sura  Al-Qaşaş , 68)

 „Hvaljen neka je Bog, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji anđele/meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.“ (Sura  al-Fatir, 1)

„Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im Mi rekli: "Budite majmuni prezreni!" Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Boga.“  (Sura  al-Baqara, 65-66)

„Reci: "Hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Bog još teže kazniti? Oni koje je Bog prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se Sotoni klanjali – njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s Pravoga puta odlutali."  (Sura  al-Maida, 60)

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146468/nema-spomena-evolucije-u-kuranuhttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146468/nema-spomena-evolucije-u-kuranuThu, 09 Aug 2012 10:05:53 +0300
ISLAM JE RELIGIJA MIRA I LJUBAVI  

Ajeti iz Kur'ana koji dokazuju da je Islam religija mira, ljubavi i bratstva:

„O  vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.“ Al-Baqarah 208

„Bog poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.“ Yunus 25

„ ... ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao...” Al-Maida 32

„Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Boga, da bi vam se milost ukazala.“ Al-Hujurat 10

„i pokoravajte se Bogu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Bog je, zaista, na strani izdržljivih.“ Al-Anfal 46

„One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.“ Maryam 96

„Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Boga vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici.“ Al'Imran 110

„Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!“  Al-'A'raf 199

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146467/islam-je-religija-mira-ihttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146467/islam-je-religija-mira-iThu, 09 Aug 2012 10:02:02 +0300
ISKUŠENJA S KOJIMA SE VJERNICI SUOČAVAJU PREMA EVANĐELJIMA  

Ljudi izbjegavaju vjernike

...I bili su jednodušno svi u trijemu Salomonovu. A od ostalih niko se nije smio pridružiti njima; ali ih je narod veličao.“ (Djela apostolska, 5:12-13)

Nevjernici muče i zatvarajau vjernike bez ikakva razloga

[Isus/Poslanik Isa (as):] "Vi pak pazite smi na sebe. Predavat će vas vjećima i tući vas... Stajat ćete zbog mene [zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost] pred upraviteljima i kraljevima njima za svjedočanstvo... Kada vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed šta ćete reći, nego govorite šta vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti“ (Evanđelje po Marku, 13:9-12)

"Zbog imena mojega bit ćete od svih mrženi Ali tko ustraje do kraja, spasit će se." (Evanđelje po Marku, 13:13)

[Poslanik Isa (as):]“ Prije svega toga metnut će na vas ruku i progonit će vas. Predavat će vas... u tamnice i voditi vas pred kraljeve i namjesnike zbog imena mojega... predavat će vas roditelji, braća, rođaci i prijatelji, i pobit će neke od vas. Svi će zamrziti na vas zbog imena mojega [zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost]. Ali ni vlas s glave vaše neće propasti. Postojanom ustrajnošću spasit ćete dušu svoju.“ (Evanđelje po Luki, 21:5-19)

Ako vas grde zbog imena Kristova [zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost], blagoslovljeni ste vi... Međutim, ako pati kao kršćanin, neka se ne stidi.” (1. Petrova poslanica 4:14,16)

Nevjernici pokušavaju poubjati ili protjerati vjernike

[Isus/Poslanik Isa (as):]" Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog imena mojega[zato što slušate mene da bi zaslužili Božiju milost] svi će narodi zamrziti na vas." (Evanđelje po Mateju, 24:9-10)

Lažne optužbe i ugnjetavanje vjernika

 A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, namjeru, vjeru, dugotrpnost, ljubav, strpljivost, progonstva, stradanja, kakva mi se dogodiše ... kakva progonstva podnesoh, i od sviju me izbavi Gospod! A i svi, koji pobožno hoće da žive ... trpjet će progonstvo.A zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući i varajući se.“ (2 Poslanica  Timoteju, 3:10-13)

Vjernici su iskušavani na Božijem putu

Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti, Znajući, da kušanje vaše vjere gradi strpljivost. A strpljivost neka ima savršeno djelo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.“ (Jakovljeva poslanica, 1:2-4)

Vjernici se bore svojim životima i imecima na Božijem putu

[Isus/Poslanik Isa (as):] "Jest, svaki, koji ostavi kuću, brata, sestru, oca, majku, dijete i polje zbog imena mojega, primit će stostruko za to i baštinit će život vječni. Mnogi, koji su prvi, bit će posljednji, i mnogi, koji su posljednji, bit će prvi." (Evanđelje po Mateju, 19:29-30) 

 

 

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146466/iskusenja-s-kojima-se-vjernicihttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146466/iskusenja-s-kojima-se-vjerniciThu, 09 Aug 2012 09:59:46 +0300
VEOMA JE VAŽNO IMATI U VIDU JEDINSTVO ISLAMA JER JE JEDINSTVO ISLAMA VJERSKA OBAVEZA  

Isječci iz intervjua gdin-a Adnana Oktara na A9 TV od 10. 12. 2011.

- Jedinstvo islama jako je važno, Selcuk!

- Pita: „Gospodine, zašto stalno govorite o ovoj temi?“

- Ovo iznimno potenciram jer je to najveća vjerska obaveza.

- Možete se moliti koliko želite, možete i postiti kliko hoćete,

    ali ako ne želite jedinstvo islama, to je to. Ne dao Bog.

- Kako ćete to objasniti na u Vječnosti? Ovo je najveća vjerska obaveza.

   Suštinski islam može se doživjeti samo u Islamskoj uniji.

- Sve zapovjedi u Kur'anu su u skladu s jedinstvom islama.

- Sve što nam Bog govori da radimo odnosi se na jedinstvo islama.

- Ne odnosi se na razjedinjen islamski svijet.

- U Ku'ranu Bog sve objašnjava pozivajući se na jedinstvo muslimana.

- Nema ni jedne rečenice u Kur'anu koja se odnosi na fragmenaciju muslimana.

- Sve odredbe u Kur'anu odnose se na jedinstvo, na sklad muslimana.

 - Nema drugačijih odredbi. Prije svega; zajedništvo, suživot, to su konačni uslovi za muslmane.

- Islam se zasniva na tim temeljima.

●        Utječem se Bogu od prokletog Sotone. Bog kaže: „... i ne razdvajajte se“

●        Sve se naredbe odnose na jedno jedino muslimansko društvo. Ni jedna nije izrečena za razjedinjeno muslimansko društvo.

●        Bog kaže: “Bog voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedemi čvrsti.“  On kaže: „ ... ne razdvajajte se.“

●        To je izričita naredba.

]]>
http://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146465/veoma-je-vazno-imati-uhttp://hr.harun-yahya.net/hr/Clanci/146465/veoma-je-vazno-imati-uThu, 09 Aug 2012 09:55:35 +0300